Kiili Noortekeskus on liitunud projektiga
“Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“


Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi  
„Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust 2014 – 2016.  
Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium,  
Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks  
on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja  
Regionaalsete Omavalitsuste Liit. 
Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja  
Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored 
EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra  
vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada  
kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP  
lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga. 
EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit  
eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja  
akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis,  
Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide  
organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016. 
Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused,  
teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed,  
sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.